MICHIKO LONDON (Fashion) Exhibition, Shinjuku Tokyo